Thông tin thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN:

- Chủ tài khoản: Trần Viết Cường

Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) Chi nhánh Bách Khoa (Hà Nội), Số tài khoản: 19034100963011

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) Chi nhánh Nam Hà Nội, Số tài khoản: 01791167101

- Ngân hàng Quân Đội (MB Bank ): 012 012 747 2323